סערטיפיקאַטיאָן

פּאַטענט סערטיפיקאַט

קוואַליטעט קאָנטראָל סערטיפיקאַט

אנדערע כבוד פון טעכניש סיסטעם